Dávej pozor na svůj přijímač a nenech se oklamat

Dávej pozor na svůj přijímač a nenech se oklamat

Panovník Hospodin mi dal jazyk učedníků, abych uměl unaveného podpírat slovem; ráno co ráno mi probouzí uši, abych slyšel jako učedníci. Panovník Hospodin mi otevřel ucho a já jsem nebyl vzpurný. Zpět jsem neustoupil. (Izajáš 50,4–5)

Prvním krokem k naslouchání Bohu je, věřit, že ho můžeme slyšet. Mnoho lidí říká, že chce slyšet Boha, ve skutečnosti ale neočekávají, že ho skutečně uslyší. Říkají: „Já Boha prostě neslyším, nikdy se mnou nemluví.“

Tito lidé mají ve svých přijímačích přebytek statického náboje, a proto neslyší jasně. Jejich uši jsou ucpané příliš mnoha zprávami, které pocházejí z bezbožných zdrojů. V důsledku toho mají problém rozeznat, co jim Bůh skutečně říká.

Pokud nevěříš, že můžeš slyšet Boha, nemůžeš žít v požehnání, které přinášejí jeho slova. Velkému podvodníkovi ďáblovi záleží na tom, abychom si mysleli, že Boha nemůžeme slyšet. Nechce, abychom věřili, a proto posílá malé démony, aby stáli kolem a dnem i nocí nám nalhávali, že nedokážeme slyšet Boží hlas. Naší odpovědí ale může být: „Je psáno, že Bůh mi dal schopnost slyšet ho a poslouchat“ (viz Žalm 40,7–9). Boží slovo říká, že všichni věřící mají schopnost slyšet a poslouchat Boha a nechat se vést Duchem svatým. Úvodní verš z Iz?

Ježíš po celou dobu jasně slyšel Otce. Lidé, kteří stáli okolo, když k němu Bůh mluvil, slyšeli pouze něco, co považovali za zvuk hromu (viz Jan 12,29). Pokud máš potíže s nasloucháním Bohu, najdi si každý den chvíli a ve víře vyznávej, že můžeš slyšet jeho hlas. Když v srdci vyznáš to, čemu věříš, tvá mysl se obnoví a začneš očekávat, že Boha uslyšíš.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Místo toho, aby ses cítil pod tlakem, že musíš slyšet Boha, jen důvěřuj, že k tobě bude mluvit.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon