Dej si dárek

Dej si dárek

Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. (Efezským 4,32)

Neodpuštění, hořkost, zášť nebo pohoršení jakéhokoli druhu nás mohou okrádat o schopnost slyšet Boha. Boží slovo je ohledně tohoto tématu velmi jasné. Jestliže chceme, aby nám Bůh odpustil naše hříchy a provinění vůči němu, musíme i my odpustit druhým jejich přečiny a přestupky vůči nám.

V listu Efezským 4,30–32, kde se nachází i dnešní verš, čteme, že negativními emocemi, jako jsou hněv, zášť a nepřátelství, zarmucujeme Ducha svatého. Když vůči komukoli z jakéhokoli důvodu pěstujeme neodpuštění, zatvrdí tento postoj naše srdce a brání nám, abychom byli v životě citliví na Boží vedení.

Jednou jsem slyšela, jak někdo řekl, že pěstovat si neodpuštění je, jako pít jed a doufat, že náš nepřítel zemře. Proč promarnit život hněvem a hořkostí kvůli někomu, kdo si pravděpodobně svůj život vychutnává a je mu docela jedno, že se na něj hněváš? Udělej si tu laskavost a odpusť lidem, kteří ti ublížili! Dopřej si něco prospěšného a odpusť. Ve tvém životě pak bude vládnout pokoj, budeš schopen slyšet Boží hlas a následovat jeho vedení.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Dopřej si něco prospěšného a odpusť druhým.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon