Dívej se na Ježíše

Dívej se na Ježíše

Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích snadno nás ovíjející a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi, upřeně hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnuv hanbou, a sedí po pravici Božího trůnu. (Židům 12,1–2)

Mnoho věcí, které chceme a potřebujeme vědět o Boží vůli, je jasně popsáno na stránkách Bible. Mohou však existovat určité konkrétní otázky, na něž v Písmu odpověď nenajdeme. Pokud se modlím za něco, o čem Bible jasně nemluví, nebo stojím před rozhodnutím, ohledně kterého v Bibli nenacházím přesné pokyny, modlím se takto: „Bože, chtěla bych to a to, ale tvá vůle má přednost před mou vůlí. Pokud tedy má žádost není v souladu s tvým načasováním nebo to, o co žádám, není součástí tvého plánu pro můj život, nedávej mi to. Amen.“

Naše pocity nás někdy vedou k tomu, abychom dělali něco, co se zdá být od Boha. Poté, co začneme, ale zjistíme, že to byl jen dobrý nápad a bez Boží pomoci to nedokážeme úspěšně dokončit. Bůh však není povinen dokončit dílo, které nezačal. Můžeme se modlit za věci, které začneme sami, nemůžeme se ale na Boha zlobit, jestli je za nás nedokončí. On není povinen dokončit práci, která nepochází od něho! Buď velmi opatrný a nepouštěj se do věcí jen proto, že vypadají jako dobrý nápad. Dobré věci jsou často nepřítelem těch nejlepších, které pro tebe Bůh připravil. Když tě něco napadne, zeptej se nejprve Boha a počkej, zda budeš ve svém duchu cítit, že je to správné. Teprve potom začni jednat.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Pečlivě zkoumej, zda jsou tvé dobré nápady skutečně od Boha!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon