Zůstávejte v Božím slově

Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete, a stane se vám. Jan 15,7

Většina křesťanů si uvědomuje, jak je důležité číst Bibli; nechápou ale, co to znamená zůstávat v Božím slově. Nevědí, jak je důležité dovolit Božímu slovu, aby zůstávalo v nás.

Když pečlivě studujeme Boží slovo a uchováváme ho ve svém srdci, je nám Písmo k dispozici, kdykoliv jej potřebujeme. Kromě toho Ježíš zaslibuje, že můžeme v modlitbě požádat, oč chceme, a stane se nám.

Chceme-li se stát opravdovými Ježíšovými učedníky, musíme zůstávat v Božím slově a Jeho slovo musí zůstávat v nás (viz Jan 8,31). Dává nám to více síly do našeho modlitebního života. Je-li v našich modlitbách moc, jsme pak silnější i v boji proti nepříteli.

Zůstáváte v Božím slově a dovolili jste Jeho slovu zůstávat ve Vás? V případě, že je odpověď ne, chci vás povzbudit, abyste jednali. Učiňte modlitbu a studium Božího slova svojí prioritou. Začněte se učit verše zpaměti a uchovávejte je ve svém srdci. Pak budete v životních bitvách plně vyzbrojeni a připraveni vyhrát boj.


Můžete se začít modlit

„Pane, chci být opravdovým učedníkem a žít v moci, která je mi k dispozici, zůstávám-li ve Tvém slově. Veď mě při pečlivém studiu Písma a pomoz mi ukládat si pravdu do svého srdce.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon