Duch proti tělu

Duch proti tělu

Říkám však: Duchem choďte a žádost těla nedokonáte. (Galatským 5,16)

Jako kůň, který jehož ucho bylo vycvičeno na hlas jeho jezdce, máme i my být ochotni následovat vedení svého Pána, a to nejen, když se nám to líbí a souhlasíme s tím, kam nás vede. Ne vždy se nám bude líbit, co nám říká, abychom udělali.

Musíme si uvědomit, že chceme-li následovat Boha, budeme muset občas říct tělu „ne“, a když to uděláme, bude tělo trpět. Jsou chvíle, kdy cváláme plnou rychlostí vpřed jedním směrem, a najednou nám náš Mistr řekne, abychom se zastavili, a dá nám pokyn vydat se jiným směrem. Je pro nás bolestivé, když se nám nepodaří prosadit svou vůli, nakonec ale pochopíme, že Boží cesty jsou vždycky nejlepší.

V dnešním verši apoštol Pavel mluví o konfliktu mezi Duchem a tělem. Budeme-li následovat vedení Ducha, nebudeme moct uspokojit a naplnit žádosti těla, jež nás odvádějí od Boží vůle, která je nejlepší. Tento verš neříká, že tělesné touhy zmizí. Pořád s nimi budeme muset zápasit. Pokud se ale necháme vést Duchem, žádosti těla nedokonáme. Ďábel nezvítězí.

Když se rozhodneme následovat Boží vedení, ucítíme boj, který v nás probíhá. Naše tělo a Boží Duch obvykle spolu nesouhlasí a my jsme v pokušení vyhovovat tělesným sklonům. Musíme se ale naučit podřizovat se Božímu Duchu a vítězit nad tělesnými touhami a pokušeními. Rozhodni se dnes, že se nenecháš vést svým tělem, místo toho budeš následovat vedení Božího Ducha.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Bůh ti chce dát jen to nejlepší.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon