Duch svatosti

Duch svatosti

… podle Ducha svatosti byl vzkříšením z mrtvých ustanoven za Syna Božího v moci, evangelium o Ježíši Kristu, našem Pánu. (Římanům 1,4)

Dnešní verš hovoří o Duchu svatém jako o Duchu svatosti. Je nazýván tímto jménem, protože je Boží svatostí a jeho úkolem je tuto svatost předat každému, kdo věří v Ježíše Krista jako svého Spasitele.

Bůh chce, abychom byli svatí, a učí nás tomu (viz 1. Petrova 1,15–16). Nikdy by nám neřekl, že máme být svatí, aniž by nám poskytl pomoc, kterou potřebujeme, abychom takoví mohli být. Nesvatý duch by nás nikdy nemohl udělat svatými. A tak Bůh posílá svého Ducha do našich srdcí, aby v nás vykonal úplnou a důkladnou práci.

Pavel nás učí, že Bůh, který v nás začal své dobré dílo, je schopen jej dokončit a dovést do konce (viz Filipským 1,6). Duch svatý bude v nás působit tak dlouho, dokud budeme žít na této zemi. Bůh nenávidí hřích, a kdykoli ho v našem životě objeví, rychle pracuje na tom, aby nás od něj očistil.

Tato skutečnost sama o sobě vysvětluje, proč potřebujeme, aby v nás Duch svatý žil. On je zde nejen proto, aby nás vedl a provázel životem na zemi, ale také proto, aby z nás ve spolupráci s Otcem vždy hned odstranil vše, co se mu nelíbí. Nejprve k nám mluví o věcech, které se musí změnit, abychom mohli růst ve svatosti, a pak nám také nám dává sílu, abychom potřebné změny mohli zapracovat do svého života.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Rosteš ve svatosti, protože v tobě žije Duch svatosti.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon