Duch svatý se za tebe přimlouvá

Duch svatý se za tebe přimlouvá

A stejně tak i Duch se spolu s námi ujímá naší slabosti. Vždyť my nevíme, jak a za co se máme modlit, ale sám ten Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy. (Římanům 8,26)

Boží slovo nás učí, že pouze Boží duch přesně zná Boží myšlenky. Proto potřebujeme, aby se za nás přimlouval a vedl nás v našich přímluvách a modlitbách. Pokud se máme modlit podle Boží vůle, a myslím si, že to všichni chceme, musíme vědět, jaké jsou Boží myšlenky a touhy. Častokrát nedokážeme tyto věci vnímat, ale Duch svatý ano, a proto se za nás přimlouvá. Sama se modlím podle svých nejlepších schopností, jsem ale velmi vděčná, že Duch svatý je mým modlitebním partnerem a přimlouvá se za mě. Z Božího slova také víme, že bez ohledu na to, co se nám v životě stane, můžeme Bohu důvěřovat, že to vyřeší k našemu dobru, pokud se budeme modlit, budeme jej milovat a budeme toužit po jeho vůli.

Na dnešní verš z listu Římanům 8,26 navazuje také verš z Římanům 8,28, který říká: „Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí.“ Jak uklidňující je vědět, že Bůh poslal svého Ducha svatého, aby nám ve všem, včetně modliteb, pomáhal! Neexistuje žádná situace, kterou by Bůh nemohl použít k našemu dobru. Při dnešní modlitbě požádej Ducha svatého, aby ti pomáhal. I když pociťuješ hlubokou bolest a jenom vzdycháš, Duch svatý může tvé pocity přesně formulovat Bohu a přinést ti odpověď. Máš nebeského Pomocníka, který je stále s tebou, proto se na něj často obracej.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Důvěřuj Duchu svatému, který se za tebe dokonale přimlouvá.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon