Duchovní autorita

Duchovní autorita

Poslouchejte své vůdce a buďte poddajní, neboť oni bdí nad vašimi dušemi jako ti, kdo budou vydávat počet; ať to mohou dělat s radostí, a ne se vzdycháním, neboť to by vám nebylo k užitku. (Židům 13,17)

Naše moderní společnost je plná vzpoury, která nám brání slyšet Boha. Všimla jsem si, kolik lidí má potíže se vztahy k autoritě. Platí to v manželství, v rodinách, ve školách, v podnicích, občanských aktivitách a projevuje se to v celé naší kultuře. Podřízenost duchovní autoritě prakticky neexistuje.

Kdykoli se pastor snaží přijít s nějakou korekcí, mají lidé tendenci se rozčilovat a chtějí odejít z církve. To ale není správné. Pavel často lidi korigoval, bylo to součástí jeho práce jako duchovního vedoucího. Stejně tak to je odpovědností duchovních vedoucích i dnes. Pavel říká: „Nejsme pány nad vaší vírou, nýbrž jsme pomocníky vaší radosti; vždyť vírou pevně stojíte.“ (2. Korintským 1,24) Pokud pochopíme a uvěříme, že účelem duchovní autority je naše radost, pak autoritu přijmeme a naše radost a schopnost slyšet Boží hlas porostou.

V dnešním světě působí duch vzpoury. Podle Druhého listu Tesalonickým 2,7–8 je to duch antikrista, který se nechce nikomu podřídit. Lidé často říkají, že se domáhají svých práv, ve skutečnosti se ale často jen snaží vymknout jakékoli jiné autoritě kromě své vlastní.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Podřiď se autoritě a služ tím Pánu, a on ti požehná a povede tě k úspěchu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon