Jak být požehnáním pro druhé

Jak být požehnáním pro druhé

Tak tedy, dokud máme čas, čiňme dobro všem, zvláště však těm, kteří patří do rodiny víry. Galatským 6,30

Věřím, že jako křesťané máme skvělou příležitost dalekosáhle měnit životy druhých k lepšímu. Za dobu mé služby mi Bůh dal příležitost učit mnoho lidí Božímu slovu, kteří potřebovali usměrnění.

Myslím však, že nejsem jediná, komu Bůh dává takové příležitosti. Každý, včetně vás, má schopnost pozitivně ovlivnit ostatní. Když si vezmete čas a začnete investovat do životů lidí kolem vás, změníte svým jednáním svět, život vašich blízkých i svůj život.

V listu Galatským 6,10 je napsáno, že máme činit dobro všem, se kterými se setkáme. Jsme povoláni, abychom byli požehnáním a budovali druhé v jejich víře, nebáli se o ně projevovat zájem a mluvili k nim v lásce slova pravdy.

Věřím, že Bůh si přeje, abychom v životě nebyli pouze němými pozorovateli. Touží, abychom byli lidmi, kteří milují druhé a záleží jim na nich natolik, že jsou připraveni investovat do jejich životů. Máme budovat ostatní v poznání Ježíše, aby mohli růst a sami pak mohli pozitivně ovlivňovat další lidi.

Ať to víte nebo ne, někdo vás pozoruje a napodobuje. Váš způsob života má vliv na ostatní lidi, proto je nutné, aby ve vašem každodenním jednání viděli Boží lásku.

Někdy děláme chyby, pak ovšem můžeme prosit Boha o odpuštění. Přitom nesmíme zapomenout, že jsme mnohokrát jediným důkazem o Bohu, který lidé ve svém životě uvidí.


Můžete se začít modlit

„Bože, každý den mi dáváš novou příležitost věnovat se druhým, žehnat jim a ukazovat jim Tvou lásku. Toužím se stát požehnáním pro ostatní a ukazovat jim, jak úžasný je život zaměřený na Boha.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon