Jak být šťastný

Jak být šťastný

Máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dána: Má-li někdo proroctví, ať ho užívá v souhlase s vírou. (Římanům 12,6)

Všichni jsme od Boha dostali dary Ducha svatého a s nimi milost, abychom je mohli používat. Dnešní verš říká, že své dary máme používat podle milosti, jež nám byla dána.

Dva lidé mohou mít dar vyučování, jeden ale může být nadanějším učitelem než druhý, protože má pro toto konkrétní povolání od Boha více milosti. Proč? Protože Duch svatý rozdává dary tak, jak sám chce (viz 1. Korintským 12,11). Má své důvody pro to, co dělá, a my mu v tom musíme důvěřovat. Měli bychom být vděční za to, co nám dává, a nežárlit na dary, které byly dány někomu jinému. Nemůžeme chodit v lásce s lidmi a zároveň jim závidět jejich dary.

Můj manžel by mohl žárlit, protože mi Bůh dal dar kázání, a jemu ho nedal. Dave si už dávno uvědomil, že by nebyl šťastný, kdyby se snažil působit mimo milost, která mu byla dána. Kdyby se snažil být tím, kým jsem já, ztratil by svou radost. Dave má pomazání v oblasti administrativy a financí, a jeho role v naší službě je stejně důležitá jako moje.

Pokud chceš být opravdu šťastný, odevzdej se tomu, k čemu jsi povolán a k čemu jsi dostal milost. Duch svatý ti ukáže, co máš dělat, a pomůže ti pochopit milost, která ti byla dána. Nežárli na druhé, ale choď v lásce k nim a buď věrný povolání a milosti, které jsou ve tvém životě.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Jsi úžasný člověk s obrovskými dary a schopnostmi. Nemusíš se srovnávat s nikým jiným.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon