Jak se vypořádat se zklamáním?

Jak se vypořádat se zklamáním?

Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. (Římanům 8,28)

Existuje mnoho příčin zklamání, od menších věcí až po velké neúspěchy. Satan se vždy bude snažit každé zklamání v našem životě využít, aby nám ukradl radost. Chce nás udržet v zoufalství, abychom nemohli přijmout to, kvůli čemu Ježíš zemřel a co nám chtěl dát.

Bez ohledu na to, zda jsou příčiny zklamání fyzické, emocionální, mentální nebo duchovní, můžeme se vždy okamžitě rozhodnout, že se mu vzepřeme a podnikneme jakýkoli krok, k němuž nás Pán povede.

Jakmile začneš pociťovat zklamání (zejména pokud se jedná o opakující se problém), je důležité, aby sis řekl: Dnes se zaměřím na Boží dobrotu ve svém životě. Ať už jsem ztratil cokoli, není to nic ve srovnání s tím, co jsem získal v Kristu! Když zaujmeš takový postoj, zabráníš tomu, aby zklamání přerostlo v zoufalství nebo dokonce v depresi.

Ježíš nám dal „závoj chvály místo ducha malomyslnosti“ (viz Izajáš 61,3). To je něco, co si ve chvílích, kdy se nám nedaří podle našich představ, můžeme zvolit místo toho, abychom propadali zoufalství. Vzepřít se nepříteli a vědomě a odhodlaně se rozhodnout radostně chválit Boha i v těžkých chvílích nám umožní překonat zklamání a zůstat každý den silnými křesťany.


Když si nejsi jistý, co máš dělat, stůj na Božím slově a vyhlašuj nad svým životem jeho zaslíbení.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon