Jak Se Zbavit Špatných Návyků

Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12,21

Když začal náš vztah s Ježíšem, vstoupili jsme také na celoživotní cestu s cílem stát se tím, k čemu nás Bůh stvořil. V tomto procesu se učíme překonávat své slabosti a žít v Boží síle. Často to také znamená zbavit se špatných návyků.

Dlouhá léta jsem měla ve zvyku hněvat se pokaždé, když se mi nepodařilo prosadit svůj názor. Vy můžete mít jiný zlozvyk. Může to být pomlouvání, používání ošklivých slov nebo pití příliš velkého množství kávy. Možná máte problém, že se moc dlouho díváte na televizi nebo utrácíte peníze za věci, které nepotřebujete. Ať jde o cokoliv, můžete se toho zbavit.

Neříkám, že je to jednoduché, Bůh však touží, abychom nad těmito špatnými návyky převzali autoritu.  Nepřeje si, aby nás „ovládaly“ naše pocity – chce, abychom v životě vítězili.

Zbavit se špatného návyku vyžaduje řadu správných rozhodnutí, jednoho po druhém. Mnozí z nás se o to pokoušíme z vlastních sil, bez pomoci Ducha svatého. Nakonec však zjišťujeme, že není možné zalíbit se Bohu bez Jeho pomoci.

Anglický překlad Bible „Amplified Bible“ mluví o Duchu svatém jako o našem „režimu standby“. Standby v angličtině znamená pohotovostní režim a zároveň připomíná slovní spojení, které znamená, že někdo stojí vedle nás (pozn. překl.). Duch svatý stojí vždy vedle nás pro případ, že se objeví těžkosti a budeme potřebovat pomoc. Neobjeví se však bez pozvání. Musíme Ho nejprve požádat o pomoc.

V Římanům 12,21 je napsáno, že máme přemáhat zlo dobrem. To je jedno z největších tajemství Božího slova. Správné rozhodnutí snadněji učiníme, pokud hledíme na Boha a na naše vítězství, než když se necháme ovládnout strachem z neúspěchu.

Rozhodněte se dnes, že budete chodit v Duchu, přemáhat špatné návyky a žít ve vítězství!


Můžete se začít modlit

„Bože, mám dost svých špatných návyků. Rozhoduji se uchopit autoritu, kterou mám od Tebe, abych mohl překonávat pokušení, která mě chtějí zotročit. Budu následovat Tvého Ducha svatého a rozvíjet ve svém životě nové a lepší návyky.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon