Naslouchejme Bohu a buďme poslušní Jeho Slovu

Kéž by se stalo, že by měli taková srdce, báli se mě a po všechny dny zachovávali všechny mé příkazy, aby se navěky vedlo dobře jim i jejich synům. Deuteronomium 5,29

Bůh nemluví jenom k vedoucím církevních služeb. Mluví ke každému, kdo má s Ním osobní vztah, a to v každém okamžiku naší životní cesty. Mnozí lidé neočekávají, že uslyší Boží hlas. Ve skutečnosti ale Bůh mluví úplně ke všem, dokonce i k tobě.

Je samozřejmé, že pokud Ho chceme slyšet, musíme Mu naslouchat. Bohu nasloucháme při pravidelném čtení Bible a při ztišení v Jeho přítomnosti, když připravíme svá srdce, abychom od Něj mohli přijímat. Pak můžeme následovat Jeho pokyny a zachovávat Jeho přikázání.

Přečtěme si verš z knihy Deuteronomium 5,29. Je zde cítit velká naléhavost, s níž Bůh tato slova říká. On touží, abychom zachovávali Jeho příkazy, aby se nám vedlo dobře. Bůh má starost o to, aby se nám dařilo. Ví, že se o nás bude moci postarat, jen pokud budeme ochotní Mu naslouchat a budeme poslušní.

Kéž se vztah s Ježíšem Kristem stane součástí našeho životního stylu! Buďme věrnými plniteli Božího slova. Naslouchejme Boží moudrosti a následujme ji!

Modlitba

„Pane, věřím, že ke mně mluvíš. Chci znát Tvůj hlas, záměrně Ti naslouchat a žít podle toho, co mi řekneš, aby se mi dobře vedlo!“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon