Jak vidět naplnění svých Bohem daných snů

Jdi k mravenci … Ačkoliv nemá vůdce, dozorce ani vládce, připravuje si v létě pokrm, shromažďuje ve žni svou potravu. Přísloví 6,6–8

Bůh dává svým dětem velké sny, o které mohou v životě usilovat. Abychom však mohli tyto sny naplnit, musíme nejprve projít výcvikem a musíme spolupracovat s Bohem v procesu osobního růstu. To je proces, který vyžaduje čas, odhodlání a tvrdou práci.

V dnešní době jsme zvyklí na pohodlí. Používáme automatické myčky na nádobí, prádlo pereme v automatické pračce a sušíme ho v automatické sušičce. Jenom stiskneme tlačítko a uvedeme spotřebič do provozu. V Božím království ale nic není automatické. Boží plány a záměry nemůžeme naplnit, aniž bychom rozvinuli potřebné dovednosti.

V knize Přísloví čteme o mravencích. Svou nepatrnost si vynahrazují jednoduchou odhodlaností, a v tom si z nich můžeme vzít příklad. Máme mít stejnou sebemotivaci a sebekázeň jako oni.

Naučíme-li se sebemotivaci a sebekázni pro Krista, staneme se tím, k čemu jsme byli stvořeni, a zároveň budeme moci přivádět ke Kristu další lidi. Proto se nepřestávejme snažit růst v odhodlanosti a usilujme o naplnění svých snů!

Modlitba

„Bože, chci se stát tím, k čemu jsi mě stvořil, a chci naplnit sny, které jsi vložil do mého srdce. Pomoz mi, abych zůstal zaměřený na Tebe a mohl investovat čas, odhodlání a tvrdou práci, která je potřebná k tomu, abych mohl růst v Tobě a naplnit Tvé plány.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon