Jedna věc, která nikdy nezklame

Jedna věc, která nikdy nezklame

Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Láska nikdy nezanikne. 1. Korintským 13,7–8

Boží láska vydrží všechno. Vše snáší, aniž by ochabla. Je odhodlána se nevzdat, ať se děje cokoli. Dokáže nakonec obměkčit i člověka, který zatvrzele setrvává ve své vzpurnosti. Bible říká: „Nebo pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a trpělivosti, a nevíš, že Boží dobrota tě vede k pokání?“ (Římanům 2,4) Jedině Boží láska – Boží dobrota a laskavost – dokáže změnit lidské srdce.

Chápu, že je těžké vytrvale dávat najevo lásku někomu, kdo to nikdy neocení, ani na to nereaguje. Je těžké neustále projevovat lásku těm, kteří nám berou vše, co jsme jim ochotni dát, sami ale nikdy nic nevracejí. My jsme ale zodpovědní pouze za své jednání, nikoli za to, jak jednají ostatní.

Díky Boží milosti jsme zakusili Boží lásku, a nyní po nás Bůh chce, abychom sami stejnou lásku projevovali světu. Naše odměna nepochází od člověka, ale od Boha. I když se zdá, že si našich dobrých skutků nikdo nevšímá, Bůh je vidí a zaslíbil, že nám za ně zjevně odmění (viz Matouš 6:4). Pokud se rozhodneš prokazovat Boží lásku všem kolem sebe, nejenže budou požehnáni oni, ale Bůh se postará, abys byl požehaný i ty.


Bůh je láska, a láska to nikdy s nikým nevzdá.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon