Ježíšova krev

Ježíšova krev

Tak je i napsáno: První člověk, Adam, se stal duší živou, poslední Adam Duchem oživujícím. 1. Korintským 15,45

Princip moci Ježíšovy krve je pro mnohé nepochopitelný. Jestliže tomu však neporozumíme, nebudeme moci uchopit moc, která je nám jako věřícím k dispozici.

Když Adam zhřešil, přenášel se hřích prostřednictvím krve z generace na generaci. David vyjadřuje tuto pravdu v Žalmu 51,7 slovy: „Hle, byl jsem zplozen v nepravosti, matka mě počala v hříchu.“

Ježíš přišel zachránit lidstvo, zaplatit cenu za naši svobodu a uvést nás do prvotního stavu. Jak by to mohl dokázat, kdyby i Jeho krev byla poskvrněna hříchem?

V 1. Korintským 15,45 je Ježíš nazván posledním Adamem. Protože byl počat z Boha, a ne z člověka, máme v Jeho krvi život. Pokud Jeho krev přijmeme, zvítězí v našem životě nad smrtí, která v nás působí kvůli hříchu.

Bůh nás chce znovu postavit do pozice autority, která nám patří. Vše potřebné pro to již udělal. Můžeme říci, že již zapečetil dohodu. Výkupné bylo plně zaplaceno. Jsme vykoupeni za cenu vzácné Ježíšovy krve.


Modlitba

„Bože, byl jsem vykoupen a osvobozen Ježíšovou krví. Přestože jsem se narodil v hříchu, byl jsem Jeho krví očištěn. Děkuji Ti, Pane!“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon