Potřebuješ Ducha svatého

Potřebuješ Ducha svatého

Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Svatého Ducha se všemi vámi. (2. Korintským 13,13)

Ježíš před ukřižováním mluvil se svými učedníky a snažil se je připravit na život po svém odchodu. Řekl jim, že až odejde, Otec jim pošle jiného Utěšitele, Ducha svatého, který v nich bude žít. To znamená, že jim bude radit, pomáhat, bude je posilovat, přimlouvat se za ně, bude jejich obhájcem, usvědčí je z hříchu a přesvědčí o spravedlnosti. Duch svatý s nimi bude mít těsné společenství, uvede je do veškeré pravdy a předá jim vše, co jim jako spoludědicům Kristovým patří (viz Jan 16,7–15; Římanům 8,17).

Jak vidíš, důvodem, proč Bůh poslal Ducha svatého bylo, abychom si s ním vybudovali důvěrný vztah a byli schopni přijmout vše, co nám nabízí. Jestli chceš, aby tě utěšoval, radil ti, učil tě a dělal všechny věci, které Bůh zaslíbil, musíš naslouchat jeho hlasu. Jeho slova jsou důležitou součástí jeho služby, jejich pomocí nám slouží, vede nás a pomáhá nám.

Ducha svatého ve svém životě nutně potřebujeme a Bůh nám ho dal. Můžeš s ním mít tak těsné a hluboké společenství, jak jen si přeješ. Jediné, co musíš udělat, je, trávit s ním čas, požádat ho, aby k tobě mluvil, a otevřít své srdce pro jeho slova.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Tvůj vztah s Bohem může být tak hluboký a blízký, jak jen si přeješ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon