Buďte rozhodní!

Především nepřísahejte, moji bratři, ani při nebi ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou. Vaše „ano“ ať je „ano“ a „ne“ ať je „ne“, abyste nepropadli soudu. Jakub 5,12

Nerozhodnost je velmi nepříjemná vlastnost, určitě není součástí jednoduchého způsobu života. Apoštol Jakub říká, že jsou lidé dvojí mysli nestálí na všech svých cestách.

Nerozhodnost, která je důsledkem strachu před špatným rozhodnutím, nás nikam nedostane. Kolik času můžeme promrhat, pokud se neumíme rozhodnout?

Mnohokrát bojujeme a nevíme, jak se rozhodnout. Někdy je třeba udělat rozhodnutí a jít za ním. Povím vám jednoduchý příklad, který vám pomůže to pochopit. Když ráno hledíte do skříně a nemůžete se rozhodnout, co si obléknete, tak si prostě něco musíte vybrat a jít, jinak přijdete pozdě do práce!

Dovolte mi povzbudit vás, abyste se naučili rozhodnout se a svého rozhodnutí se držet. Nedělejte si starosti ohledně rozhodnutí, která jste učinili, a nebuďte roztržití. Budete-li pochybovat o každém kroku, který uděláte, nebudete moci prožívat radost a užívat si věci, které děláte. Rozhodujte se podle svých nejlepších schopností a výsledky nechte na Bohu.


Můžete se začít modlit

„Duchu svatý, děkuji Ti, že mi ukazuješ, že se s nerozhodností nikam nedostanu. Pomoz mi, aby mé „ano“ bylo „ano“ a „ne“ bylo „ne“. Vím, že budu-li se rozhodovat podle svých nejlepších schopností a výsledky ponechám ve Tvé ruce, nemůže se mi nic zlého stát.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon