Jsme povoláni, abychom se radovali v Bohu

My máme jediného Boha, Otce, od něhož je všechno a pro něhož jsme my, a jediného Pána, Ježíše Krista, skrze něhož je všechno, i my jsme skrze něho. 1. Korintským 8,6

Musíme se před Bohem cítit dobře, nemám na mysli, že bychom měli jednat neuctivě, nesmíme se Ho ale bát. Ve skutečnosti věřím, že je nejdůležitějším povoláním každého člověka, který věří v Boha, radovat se v Bohu.

Někdy se přestaneme radovat v Boží přítomnosti, protože nás pohltí aktivity spojené se službou Bohu, objevujeme své dary a trávíme veškerý čas službou. Přesně to se stalo mně. Přibližně pět let po zahájení služby mě Bůh donutil zabrzdit, protože jsem začala být tak pyšná na všechnu práci, kterou pro Něj dělám, že jsem se v Něm přestala radovat.

Musíme být opatrní a dávat si pozor, abychom nezpyšněli a nekladli důraz jen na věci, které pro Boha děláme. O to Bohu tolik nejde. Je naším Otcem, který především touží, abychom Ho znali a radovali se v Něm.

Dovolte mi se vás zeptat: „Jste pyšní na to, čeho jste dnes dosáhli? Nebo se jednoduše radujete v Bohu?“


Můžete se začít modlit

„Otče, chci se radovat v Tobě. Obecenství s Tebou a Tvá přítomnost je pro mě něčím tak nádherným. Odkládám svou pýchu a pokořuji se před Tebou, abych mohl nacházet smysl a radost jen v Tobě.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon