K délce svého věku nemůžete přidat jediný loket!

Starosti jsou úplně k ničemu. Nepomohou nám nic změnit a jen jimi ztrácíme čas.

Kdo z vás dokáže svou starostlivostí přidat k délce svého věku jediný loket? Matouš 6,27

Starosti jsou úplně k ničemu. Nepomohou nám nic změnit a jen jimi ztrácíme čas. Mnohokrát se totiž znepokojujeme kvůli věcem, které nemůžeme sami změnit – může je změnit jedině Bůh.

V Bibli čteme, že k délce svého věku nemůžeme přidat jediný loket. A přesto si neustále děláme starosti a pak si znovu děláme starosti. Tím ale ničeho nedosáhneme.

Pokaždé, když se hněváme, stojí nás to mnoho emocionální energie, unaví nás to, negativně to působí na naše zdraví, okrádá nás to o radost a přitom nás to nikam nedovede. Musíme se přestat snažit napravit to, co může dát do pořádku jedině Bůh, protože tím děláme radost ďáblu, který se jen směje a říká: „Zase jsem je dostal!“

Ježíš nám v Janovi 14,27 říká, abychom „nebyli bázliví“, a v Janovi 16,33 nás učí, abychom byli dobré mysli. Myslím, že nepřítel utrpí nečekanou porážku, když se nám to povede. Když si uvědomíme, že některé věci nejsou v našich silách, získáme pokoj, a když zjistíme, že Bůh na tyto věci stačí, budeme dobré mysli!

Nedělejte si starosti. Místo toho buďte pokojní a dobré mysli. Tím dosáhnete toho, že se nepřítel bude muset dát na útěk!


Můžete se začít modlit

„Pane, mé starosti opravdu k ničemu nevedou. Proto se jimi nebudu již zabývat. Děkuji Ti, že se můžeš postarat i o věci, na které nestačím. Ty mi dáváš pokoj a pomáháš mi být dobré mysli!“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon