Miluje vás Bůh, když chybujete?

Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tím spíše tedy nyní, když jsme byli ospravedlněni jeho krví, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. Římanům 5,8–9

Už jste někdy přemýšleli, jestli jste dost dobří, aby vás Bůh mohl milovat? Naneštěstí si mnozí myslí, že je Bůh miluje pouze tehdy, když nedělají chyby.

Možná právě proto žalmista napsal: „Co je člověk, že na něj pamatuješ?“ (Žalm 8,5) Bible mluví o tom, že jsme Božím stvořením, dílem Jeho rukou, a že Bůh každého z nás bezpodmínečně miluje.

Řekněme si to na rovinu, Ježíš za nás nezemřel, protože bychom byli tak skvělí a úžasní. Položil za nás svůj život, protože nás miluje. Římanům 5,8–9 nám to potvrzuje slovy, že za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.

Bůh nás tolik miloval, že dal svého jediného Syna, aby zemřel nejen za naše hříchy, ale aby také přikryl naše každodenní chyby. Miluje nás tolik, že chce, abychom každý den prožili v Jeho moci a vítězství.

Bůh vás miluje, chce, abyste tomu věřili a Jeho lásku každodenně přijímali. A to i tehdy, když chybujete.


Můžete se začít modlit

„Pane, Tvoje láska je úžasná. Miluješ mě i tehdy, když je to pro mě nepochopitelné. Jsi se mnou, i když dělám chyby. Dnes Ti chci poděkovat za Tvou bezpodmínečnou lásku.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon