Zjednodušte své modlitby

Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého. Jakub 5,16

Naučila jsem se, že jednoduchá, srdečná modlitba plná víry vždy upoutá Boží pozornost. Naneštěstí tuto skutečnost často přehlížíme a z našich modliteb děláme velké „divadlo“, přestože by modlitba měla být jednoduchou komunikací s Bohem.

Musíme si dávat pozor, abychom se při modlitbě nesnažili sami na sebe udělat dojem. Někdy mám pocit, že usilujeme o výmluvnou modlitbu. Chceme na Boha udělat dojem květnatými frázemi, toužíme, aby modlitba zněla co nejsvatěji. A přitom Bůh touží jen po tom, aby s námi mohl hovořit.

Chce, abychom si s Ním povídali jako s přítelem a neměnili u toho tón svého hlasu. Pokud běžně nemluvíme zastaralou a spisovnou češtinou, nemusíme se tak ani modlit.

Kromě toho se nemusíme modlit dlouhé hodiny. Je dobré, když si naplánujete určitý čas, který věnujete modlitbě. Modlíte se tak dlouho, jak je potřeba, a pak pokračujte v denních záležitostech do doby, než znovu ucítíte potřebu dál se modlit.

Jediný způsob, jak se může modlitba stát naplňující, je, když ji jednoduše prožíváte jako příležitost uctívat Boha a děkujete Mu za vše, co pro vás dělá, prosíte Ho o pomoc a zapojujete Ho do vašeho každodenního života. Záměrem není na Něj udělat dojem… Jeho touhou je prožít život s vámi. Nepředvádějte se před Ním. Pozvěte jej dál.

Můžete se začít modlit

„Duchu svatý, nedovol mi, aby se má modlitba stala ukázkou mých schopností! Nechci se modlit určitým způsobem nebo modlitbě věnovat určité množství času, jen abych na Tebe udělal dojem. Jednoduše chci, abys byl mým nejlepším přítelem a součástí každé oblasti mého života.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon