„Někdo“ znamená já a vy

Bůh je spravedlivý. To je Jeho charakter – to, kým On je. Jeho touhou je, abychom o spravedlnost usilovali i my.

Spravedlnost a právo jsou základ tvého trůnu; milosrdenství a věrnost kráčejí před tebou. Žalm 89,14

Bůh je spravedlivý. To je Jeho charakter – to, kým On je. Jeho touhou je, abychom o spravedlnost usilovali i my.

Spravedlnost se snaží napravit každou nesprávnou věc. Jako Boží zástupci můžeme dovolit, aby Bůh skrze nás napravil bezpráví ve světě kolem nás. Pokaždé, když vidíme něco, co není správné, měli bychom se za to začít modlit. Naší druhou reakcí by mělo být, že začneme přemýšlet, zdali ohledně toho můžeme něco udělat?

Je snadné podlehnout tlaku potřeb lidí okolo nás. Začneme se na věci dívat tak, že vlastně nejsou naším problémem a očekáváme, že to „někdo“ vyřeší. Přejeme si, aby „někdo“ udělal to či ono.

Zastavili jste se už někdy a přemýšleli: „Koho si představujete pod slovem „někdo“? Myslím, že „někdo“ může znamenat mě i vás! Možná se vám nepodaří napravit úplně všechno, můžete ale dosáhnout alespoň něčeho. Nepřihlížejte nečinně nespravedlnosti. Bůh vás nestvořil pro pasivitu a nečinnost. Chce, abyste se Ho zeptali, co s tím můžete udělat. Stvořil vás pro nadšení, horlivost a vášeň. Dává vám dary, abyste je používali k Jeho slávě a pro pomoc druhým lidem. Začněte již dnes žít životem spravedlnosti.


Můžete se začít modlit

„Duchu svatý, nedovol mi jen nečinně přihlížet a přát si, aby s nespravedlností ve světě „někdo“ něco udělal. Naplň mě odvahou, ukaž mi, jak napravit věci, které ve světě kolem mě nejsou v pořádku.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon