Usilujte o Boha, jako o tu „jedinou věc“

O jedno jsem Hospodina žádal, to jedno jsem hledal: Abych přebýval v domě Hospodinově po všechny dny svého života. Žalm 27,4

Život by neměl být komplikovaný. Ježíš nezemřel proto, abychom měli komplikovaný, frustrující a mizerný život. V Janovi 10,10 čteme, že zemřel, abychom měli život v hojnosti. V okamžiku, kdy se věci zkomplikují, ztrácíme radost. Musíme se naučit přestat žít ve stresu a vyhnout se nadměrnému přetížení.

Opakem je jednoduchý životní styl. Jednoduchý znamená, že „je prostý, spočívá pouze v jedné věci a není roztěkaný“. Bůh mě vedl k jednoduššímu životu. Ukázal mi, že jedinou cestou je věnovat se jen „jedné hlavní věci“.

Touží, abychom usilovali jen o Něj. Ve svém Slově nám říká, že se nemůžeme stát dědici Jeho království, nepřistoupíme-li k Němu jako prosté malé dítě a neřekneme: „Věřím“.

Zní to až příliš jednoduše a možná si to budete chtít zkomplikovat, raději to ale nedělejte! Boží plán pro vás je jednoduchý. Možná to pro váš rozum není pochopitelné. U Boha však není nic složitého, Bůh nechce být komplikovaný. Přistupte k Němu již dnes a řekněte: „Věřím“. Učiňte Jej tou „jedinou věcí“.

Můžete se začít modlit

„Bože, věřím v Tebe. Nechci žít pod tíhou komplikací. Nyní toužím najít život v jednoduchosti a učinit Tě tou „jedinou věcí“, o kterou usiluji. Veď mě podle své jednoduchého plánu pro můj život.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon