Ztišení před Bohem

Ztišení je jednou z nejdůležitějších věcí, které potřebujeme v dnešním světě.

Přestaňte! Uznejte, že já jsem Bůh, vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zemí! Žalm 46,11

Ztišení je jednou z nejdůležitějších věcí, které potřebujeme v dnešním světě.

Věřím, že jedním z hlavních důvodů, proč tolik lidí vyhoří nebo žije ve stresu, je neschopnost zastavit se a ztišit se. Trávíme-li čas s Bohem, poznáváme Ho, učíme se naslouchat Jeho hlasu, tomu tichému jemnému hlasu, který nás může vést životem.

Potřebujeme se naučit dosáhnout vnitřního ztišení. Naše nitro pak může zůstat pokojné a my budeme moci vždy slyšet Pánův hlas. Mnozí lidé v dnešní době skáčou od jedné věci ke druhé. Jejich mysl se neumí uklidnit a v srdci neprožívají pokoj.

Pokud se na chvíli zastavíme, uklidníme svou mysl a budeme naslouchat podnětům Ducha svatého, můžeme neustále prožívat pokoj a budeme také připraveni Boha poslechnout. Není nic těžkého žít pokojným a šťastným životem bez vyčerpání a vyhoření, pokud se naučíme ztišit se před Bohem.

Můžete se začít modlit

„Pane, uvědomuji si, že jenom Ty jsi Bůh. Vím, že je důležité ztišit se před Tebou. Ukazuj mi, jak mohu zůstat uvnitř pevný a pokojný, chci být vždy připraven naslouchat Tvému hlasu.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon