Každý dobrý dar

Každý dobrý dar

Z jeho plnosti jsme my všichni vzali, milost za milostí. (Jan 1,16)

Dnes můžeme žít ve vítězství, protože Duch svatý nás zmocňuje a učí nás modlit se. Pomáhá nám prosit Boha o to, co potřebujeme, místo abychom se snažili dosáhnout něčeho vlastními silami.

Duch svatý je ten, kdo do tvého života přináší každý dobrý dar, všechno, co potřebuješ. Jeho rozmanitou službu Utěšitele, Rádce, Pomocníka, Přímluvce, Zastánce, toho, kdo nám dává sílu a je nám stále k dispozici, můžeme shrnout slovy, že jeho záměrem je přiblížit se k nám co nejblíže a pomoct nám žít k Boží slávě.

Bůh se zajímá o každý detail tvého života. Chce ti pomáhat úplně se vším. Vždy stojí při tobě a čeká na první příležitost, aby mohl vstoupit a poskytnout ti pomoc a sílu, kterou potřebuješ. Žádej ho o pomoc tak často, jak budeš potřebovat. V Bibli je řečeno, že nemáme, protože neprosíme (viz Jakub 4,2). Proto neváhej a pros ho. Nepřestávej žádat, abys mohl dostat a aby tvá radost byla úplná (viz Jan 16,24).


Božím úkolem je dát nám svou milost a svého Ducha, my ho o to ale musíme požádat a dát se mu k dispozici jako nádoba, kterou si bude moct používat. 

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon