Odměna, která čeká ty, kdo sdílejí lásku

Odměna, která čeká ty, kdo sdílejí lásku

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. (Jan 13,35)

Jedním z nejlepších způsobů, jak sdílet Ježíše se světem, je prostě ukázat jeho lásku ostatním. Ježíš sám učil o lásce a chodil v lásce, protože to je to, co svět potřebuje. Svět potřebuje vědět, že Bůh je láska a bezpodmínečně miluje každého člověka (viz 1. Janova 4,8).

Bible nás učí, že Bůh chce, abychom v sobě rozvíjeli charakter Ježíše Krista a pak žili ve světě jako Kristovi vyslanci (viz 2. Korintským 5,20).

Máme-li však být jeho vyslanci, je důležité, abychom obnovili svou mysl a uvědomili si, co je to skutečná láska. Láska není jen nějaký pocit, je to rozhodnutí chovat se k lidem tak, jak by se k nim choval Ježíš.

Když se opravdu zavážeme chodit v lásce, obvykle to způsobí obrovskou změnu v našem životním stylu. Mnoho našich způsobů – naše myšlenky, konverzace, zvyky – se musí změnit. Láska je něco hmatatelného; každý, kdo s ní přijde do styku, ji vnímá.

Milovat druhé není snadné a neobejde se to bez osobních obětí. Pokaždé, když se rozhodneme někoho milovat, bude nás to stát čas, peníze nebo úsilí. Odměna za lásku k druhým je však mnohem větší než jakékoli vynaložené náklady.


Láska k druhým nezávisí na našich pocitech; je to volba, kterou uděláme.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon