Bůh vyslýchá ty, kdo setrvávají ve spravedlnosti

Bůh vyslýchá ty, kdo setrvávají ve spravedlnosti

Hospodin je daleko od ničemů, ale modlitbu spravedlivých vyslyší. (Přísloví 15,29)

V dnešním verši Bůh slibuje, že vyslyší naše modlitby, když s ním budeme věrně chodit. Co znamená „setrvávat ve spravedlnosti“? Myslím, že nejjednodušší a nejlepší způsob setrvávání ve spravedlnosti je odmítání každého kompromisu.

Člověk, který dělá kompromisy, má tendenci jít za tím, co chtějí dělat všichni ostatní, i když to nemusí být úplně správné. Takový člověk ví, že něco není v pořádku, přesto to ale udělá a doufá, že za to neponese žádné následky. Kompromis je, když v srdci víme – a dokonce nás Duch svatý usvědčuje –, že bychom určitou věc neměli dělat nebo říkat, a my ji přesto uděláme. Myslíme si: Bůh mi ukazuje, co mám dělat, já si ale budu dělat, co chci. V takovém případě můžeme vinit jen sami sebe, pokud nevidíme výsledky, které bychom si přáli. Když odmítneme dělat kompromisy a budeme ze všech sil usilovat o to, abychom setrvali ve spravedlnosti, Bůh uvidí naše srdce, bude naslouchat našim modlitbám a dá nám odpověď.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Pokud odmítneš kompromis, vyvoláš úsměv na Boží tváři.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon