Kdy bychom měli říkat „ne“

Kdy bychom měli říkat „ne“

Já sám nemohu unést všechen tento lid, neboť je na mě příliš těžký. Numeri 11,14

V 11. kapitole Numeri vidíme Mojžíšův příklad, co se stane, když se dostaneme do stresu.  Představte si, pod jakým tlakem musel být. Vedl Izraelce pouští a z původně plánované jedenáctidenní cesty se stalo putování dlouhé čtyřicet let!

Lidé byli deprimovaní a plakali nad svou situací. Ve 14. verši Mojžíš Bohu říká: „Já sám nemohu unést všechen tento lid, neboť je na mě příliš těžký.“

Je v pořádku, když Bohu přiznáme: „Dostal jsem se na hranice svých možností.“ Ano. V listu Filipským 4,13 Bible sice říká: „všecko mohu v Tom, který mne posiluje,“ mluví zde však o životních zkouškách a situacích, ve kterých nám Bůh pomáhá obstát.

Neznamená to mít v životě tolik zodpovědnosti, že nakonec vyhoříme, jako žena, která vychovává pět dětí, pracuje na plný úvazek a ještě k tomu pomáhá ve vedení církve atd.

Někdy je toho na nás jednoduše moc…a je v pořádku si to přiznat. Někdy potřebujeme říct „ne“ a začít si život vychutnávat způsobem, který pro nás Bůh připravil.

Mám pro vás jednu velkou novinku: Nemusíme být jako jiní lidé a snažit se držet krok s ostatními. Bůh některé lidi stvořil tak, že jsou schopni zvládnout velké množství práce, ostatní mají zase jiné schopnosti.

Každý z nás se proto musí snažit být takový, jakým jej Bůh stvořil. Není třeba, abychom se cítili méněcenní. Potřebujeme pouze objevit rovnováhu zodpovědností, které do našeho života Bůh vložil, a radovat se, že žijeme, místo toho, abychom podléhali stresu a různým tlakům.

Když dosáhnete svých limitů, obraťte se, stejně jako Mojžíš, na Boha. On vám pomůže objevit zdravý a rozumnější způsob života.


Můžete se začít modlit

„Bože, někdy je těžké zpomalit a říct „ne“ novým zodpovědnostem. Pomoz mi udržet rovnováhu ve věcech, které jsi pro mne připravil, abych mohl zakoušet život plný pokoje.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon