Kdykoli a kdekoli

Kdykoli a kdekoli

Neustále se modlete. (1. Tesalonickým 5,17)

Modlit se můžeš kdykoli a kdekoli. Naším úkolem je, modlit se za všech okolností, při každé příležitosti, v každém ročním období, a to bez přestání. Víme však, že nemůžeme celý den strávit v koutku a povídat si s Bohem. Pokud bychom to dělali, nemohli bychom normálně žít. Naše modlitba musí být jako dýchání – pravidelná, snadná a přirozená. Na cestě životem se máme neustále modlit, modlitba má být způsobem našeho života.

Stejně jako náš fyzický život závisí na dýchání, měl by náš duchovní život záviset na modlitbě. Můžeme se modlit nahlas nebo se můžeme modlit v tichosti. Můžeme se modlit vsedě, ve stoje nebo při chůzi. Můžeme hovořit s Bohem a naslouchat mu, zatímco jsme v pohybu, stejně, jako když jsme v klidu. Můžeme se modlit, když nakupujeme, čekáme na schůzku, účastníme se obchodního jednání, děláme domácí práce, řídíme auto nebo se sprchujeme. Můžeme se modlit například takto: „Děkuji ti, Pane, za všechno, co děláš,“ nebo „Bože, potřebuji, abys mi pomohl,“ nebo „Ježíši, pomoz té paní, která vypadá tak smutně.“

To je přístup k modlitbě, jaký od nás Pán očekává. Satan chce, abychom modlitbu odkládali, a doufá, že na ni zapomeneme. Nauč se modlit hned, jakmile si na něco vzpomeneš. Tak budeš moct celý den zůstávat v Boží blízkosti.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Zvykni si neustále komunikovat s Bohem.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon