Když Bůh mluví…

Když Bůh mluví...

Neboť Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. (Židům 4,12)

Můžeme bezpochyby říct, že Boží slovo v nás působí. Odstraňuje z našich životů věci, které brání uskutečnění Božích plánů. Odhaluje věci, které jsou tělesné, a prostřednictvím působení Ducha svatého je odstraňuje.

V prvních letech, kdy jsem studovala Boží slovo, jsem neměla dostatek zkušeností, abych mohla poznat rozdíl mezi nasloucháním vlastní duši (mysli, vůli, emocím) a skutečným vedením Ducha svatého. Když jsem něco chtěla, snažila jsem se to uskutečnit, a pokud se mi to nepodařilo, zlobila jsem se. Byla jsem sobecká a tělesná, ale v průběhu let Bůh použil své Slovo, aby ve mně působil a osvobodil mě od těchto špatných postojů.

Když v nás Bůh takto působí, nemusí to být příjemné, někdy je to však nezbytné pro naše zdraví. Snaží se Bůh něco odstranit z tvého života? Je to bolestivé? Operace bývají bolestivé, z dlouhodobého hlediska ale pomáhají. Chceš-li pro svůj život od Boha to nejlepší, musíš mu dovolit, aby tě zbavil věcí, které brání tvému duchovnímu růstu. K duchovní zralosti neexistují žádné zkratky.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Cesta k úspěchu je dlouhá, učíme se však na ní cenné lekce, které do našeho života přinášejí moudrost.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon