Když jsi nejistý

Když jsi nejistý

… aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založeni v lásce… (Efezským 3,17)

Mnozí lidé žijí s pocitem nejistoty, protože nedokážou přijmout sami sebe takové, jací jsou. Přestalo tě bavit být neustále pod tlakem, nosit masky a snažit se být někým, kým nejsi? Chtěl bys zažívat svobodu, kdy by tě druzí přijímali takového, jaký jsi, a nesnažili se z tebe udělat někoho, kým být neumíš?

S Boží pomocí se můžeš naučit, že tvá hodnota není v tom, co děláš, ale v tom, kdo jsi v něm. Bůh chce, abys k němu přišel takový, jaký jsi, a důvěřoval mu, že ti pomůže stát se tím, kým si přeje tě mít on.

Ďáblovým plánem je oklamat nás, abychom svou hodnotu zakládali na vlastním výkonu, a následně se neustále zaměřovali na své chyby a nedostatky. Snaží se, abychom měli nízké sebevědomí, a v důsledku toho se vzdalovali od Boha. Chce, abychom byli nešťastní a nedokázali přijímat jeho požehnání, protože si budeme myslet, že si je nezasloužíme.

Je velmi důležité budovat si vědomí vlastní hodnoty a rozumět tomu, že v Kristu jsme v bezpečí. Rozhodni se přijmout sám sebe, protože Ježíš tě už dávno přijal. On nikdy neodmítne nikoho, kdo k němu přijde. Jsi velmi milován a vysoce ceněn!


Bůh zná tvé chyby, a přesto tě miluje. Jeho lásku k tobě nemůže nic změnit.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon