Klíč k Božímu pomazání

Klíč k Božímu pomazání

Toto bude můj svatý olej pomazání … Na lidské tělo se nebude běžně mazat… (Exodus 30,31–32)

Nemám lidem co nabídnout, kromě Božího pomazání (přítomnosti a moci), které je na mém životě. Nejsem ničím výjimečná, nezpívám ani nedělám nic jiného, co by lidi mohlo nadchnout. Jednoduše mluvím pravdu z Božího slova. Nabízím biblický pohled na vítězný život a praktickou poslušnost Bohu. Říkám lidem, jak se změnit, aby si mohli lépe vychutnat a užívat život, a učím je, jak duchovně růst. Učím Boží slovo způsobem, který jim pomáhá v každodenním životě. Díky Boží milosti se tato služba dotýká milionů lidí po celém světě. Abych mohla dělat to, k čemu mě Bůh povolal, potřebuji Boží pomazání – v opačném případě nebudu lidem k ničemu. Naučila jsem se, že nebudu moct být nositelkou Božího pomazání, pokud nebudu chodit v lásce, protože Bůh nepomazává tělo (naše vlastní touhy a sobecké postoje nebo chování).

V dnešním verši čteme, že olej, jímž byli ve Starém zákoně pomazáváni kněží, nebylo možné dávat na tělo. Bůh nemůže pomazat tělesné chování. Opravdu musíme chodit v lásce, protože to pomáhá a zvyšuje pomazání na našich životech. Pomazání nás zmocňuje k dělání toho, k čemu nás Bůh povolal. Pomazání znamená Boží přítomnost a moc, umožňuje nám s lehkostí udělat vše, co by se nám z vlastní síly nikdy udělat nepodařilo, ať bychom se snažili sebevíc. Boží pomazání potřebujeme všichni. Potřebují ho i ti, kteří nevykonávají takzvanou duchovní práci. Potřebujeme ho, abychom byli dobrými rodiči, měli úspěšné manželství, byli dobrými přáteli – doslova pro vše, co děláme.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Chceš-li být úspěšný v jakékoli oblasti, budeš potřebovat Boží přítomnost a moc (pomazání).

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon