Krátce a jednoduše

Krátce a jednoduše

Když se modlíte, neopakujte naprázdno slova jako pohané, neboť ti se domnívají, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte proto jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než jej prosíte. (Matouš 6,7–8)

Věřím, že pokud dokážeme své prosby přednášet jednoduše a nekomplikujeme je příliš mnoha slovy, naše modlitby budou ve skutečnosti jasnější a mocnější.

Můžeme se rozhodnout, že svou energii vynaložíme na uvolnění víry a nebudeme opakovat fráze, které jen prodlužují naši modlitbu, aby byla působivější.

Vzpomínám si na dobu, kdy pro mě bylo těžké modlit se krátce a jednoduše. Uvědomila jsem si, že vlastně nevěřím, že bude modlitba úspěšná, když bude krátká a jednoduchá. Upadla jsem do stejné pasti jako mnoho dalších lidí – do mentality „čím delší, tím lepší“. Netvrdím, že bychom se měli modlit jen krátce, navrhuji ale, aby byla každá modlitba jednoduchá, přímá, věcná a plná víry.

Když se nyní modlím, řídím se Božími pokyny, neopakuji slova a předkládám Bohu jednoduché žádosti. Díky tomu se moje víra uvolňuje v mnohem větší míře. A vím, že mě Bůh slyšel a odpoví.


Pokud jsou tvé modlitby komplikované, zjednoduš je. Pamatuj, že Bůh modlitby vyslýchá na základě tvé víry, ne podle množství slov!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon