Křest v Duchu svatém

Křest v Duchu svatém

Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kteří ho žádají. (Lukáš 11,13)

V dnešním verši nám Bůh zaslibuje, že dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí. Můžeš ho klidně požádat, aby tě naplnil a pokřtil Duchem svatým právě teď, bez ohledu na to, kde zrovna jsi. Můžeš se modlit třeba takto:

„Otče, ve jménu Ježíše, tě prosím, abys mě pokřtil v Duchu svatém se vším, co k tomu patří. Dej mi smělost jako těm, kteří byli naplněni v den Letnic, a dej mi jakékoli další duchovní dary, které jsi pro mě připravil.“

Nyní můžeš svou víru potvrdit tím, že nahlas řekneš: „Věřím, že jsem byl naplněn Duchem svatým a už nikdy nebudu stejný.“ Pokud ses modlil těmito nebo podobnými slovy, očekávej v tichosti na Boha a věř, že ti dal to, o co jsi ho prosil. Pokud nevěříš, že jsi něco dostal, pak budeš žít, jako bys nic nedostal, i přesto, že to máš. Chci znovu zdůraznit, jak důležité je věřit, že nám Bůh dal, o co jsme ho prosili. Opakem víry je život založený na pocitech. Přemýšlej dnes o tom, že Bůh žije v tobě a ty s ním dokážeš zdolat veškeré překážky.

Naplnění Duchem svatým je jednou z nejúžasnějších věcí, které může věřící člověk prožít. Jeho přítomnost ti dá odvahu, naději, pokoj, radost, moudrost a mnoho dalších úžasných věcí. Denně ho hledej celým svým srdcem.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Dej pozor, abys hledal Boha kvůli vztahu s ním a radosti z jeho přítomnosti, a ne jenom kvůli věcem, které chceš od něho dostat.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon