Krok za krokem

Krok za krokem

Hospodin řekl Abramovi: Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. (Genesis 12,1)

Abram se naučil důvěřovat Bohu, že ho povede krok za krokem. Jeho příběh začíná v prvním verši dvanácté kapitoly Genesis, což je také dnešní verš. Můžeme si zde všimnout, že Bůh Abramovi zjevil první krok, druhý ale zatím ne. V podstatě mu řekl, že se k druhému kroku nedostane, dokud dokončí ten první. To je velmi jednoduché, ale také velmi důležité a nabízí nám to skvělý vhled. Když Bůh mluví, vede nás krok za krokem.

Mnoho lidí odmítá učinit první krok, dokud si nejsou jisti, že rozumějí i kroku druhému, třetímu, čtvrtému a pátému. Jestli se tě to také týká, doufám že tě dnes nadchnu, abys vykročil v Božím plánu pro svůj život a důvěřoval Bohu při prvním kroku. Po několika prvních krocích tvá víra vyroste, protože si uvědomíš, že Bůh stál za vším, k čemu tě vedl.

Bůh požádal Abrama, aby učinil obtížnou věc: opustil vše, co mu bylo doposud známé. Slíbil mu ale, že se mu takový krok vyplatí.

Když budeme poslouchat Boha, budeme požehnaní. Bůh má pro náš život dobrý plán, plán, který je v náš prospěch. Jediné, co musíme udělat, je chodit v něm – krok za krokem.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Krok za krokem poslouchej Boží hlas.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon