Lampa a světlo

Lampa a světlo

Tvé slovo je lampou pro mé nohy, je světlem na mé stezce. (Žalm 119,105)

Boží slovo je tou nejnadpřirozenější věcí. Sám Duch svatý mluvil prostřednictvím proroků a učedníků a dával jim Božskou inspiraci. V Bibli najdeme odpověď na každou otázku, kterou bychom kdy mohli mít. Boží slovo je plné životních zásad a skutečných příběhů o Boží milosti vůči lidskému chování. Najdeme v něm i mnoho podobenství, která zobrazují pravdy důležité pro každého člověka na světě.

Bible je osobním dopisem pro mě i pro tebe. Najdeme v ní vše, co potřebujeme vědět. Mohou nastat situace, kdy nám Bůh říká něco, co nenajdeme v žádné konkrétní kapitole nebo verši. Pokud k nám ale skutečně mluvil on, budou jeho slova vždy v souladu s Písmem. Budeme-li Boha hledat prostřednictvím jeho Slova, bude k nám mluvit a povede nás v každé situaci. Když potřebuji od Boha nějakou konkrétní odpověď, často mi připomene určitý verš, který přináší jasnou odpověď na mou otázku.

Když jsem obdržela plnost Ducha svatého, stalo se slyšení Božího hlasu (vedení Duchem svatým) v průběhu celého dne přirozenou součástí mého života. Bůh dává dar svého Ducha každému, kdo o to požádá (viz Lukáš 11,13), a Duch svatý nám pomáhá porozumět Božímu slovu, abychom mohli jeho moudrost aplikovat ve svém životě.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Čti Boží slovo, jako by to byl osobní dopis, napsaný jen pro tebe.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon