Lepší než sebevědomí

Lepší než sebevědomí

Všecko mohu v Tom, který mne posiluje. (Filipským 4,13)

Sebevědomí se obecně označuje jako sebedůvěra, protože všichni víme, že pokud chceme v životě něčeho dosáhnout, musíme o sobě smýšlet dobře. Učili jsme se, že všichni lidé mají základní potřebu věřit sami sobě. To však není úplná pravda.

Víc než věřit v sebe samé potřebujeme věřit v Ježíše, který je v nás. Bez něho si o sobě nemůžeme myslet nic dobrého. Můžeme dokázat úžasné věci, ale pouze v Ježíši Kristu!

Pokud svou „sebedůvěru“ postavíme na falešných předpokladech, způsobíme si mnoho komplikovaných problémů. Budeme žít ve strachu a nejistotě a nedosáhneme svého plného potenciálu v Kristu.

Nezabývej se sám sebou, svými slabostmi ani silnými stránkami. Soustřeď se přímo na Boha. Pokud jsi slabý, Bůh ti dá sílu. Pokud máš nějakou sílu, je to proto, že ti ji dal on. Ať tak či onak, soustřeď se na Pána a důvěřuj mu.


Nepotřebujeme sebedůvěru; potřebujeme důvěru v Boha.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon