Máš moc

Máš moc

Hle, dal jsem vám pravomoc šlapat po hadech a štírech, i nad veškerou silou Nepřítele, a naprosto nic vám neublíží. (Lukáš 10,19)

Příliš mnoho věřících je plných strachu, postrádají odhodlání a podlehli mentalitě, která říká „já nemůžu“. Jsou sužováni nedostatkem duchovní síly.

Nemusíme Boha prosit, aby nám dal moc. Stačí si jen uvědomit a přijmout fakt, že nám již byla dána, a pak se chopit toho, co už je naše. Můžeme rozvíjet a udržovat „vědomí moci“, postoj odhodlanosti a síly.

Bůh nám dal duchovní moc, abychom mohli vést duchovní boj. Duchovní síla se uvolňuje, když je naše víra pevná. Když žijeme ve víře v Boha, můžeme přistupovat ke každé situaci s postojem vítězství nad nepřítelem.

Budeme-li vědět, kdo jsme v Kristu, jak blízko nám chce být a jakou sílu máme podle Bible, když chodíme ve víře, bude z nás vyzařovat postoj jistoty.

Přeješ si být mocným věřícím? Zkus přistupovat ke každé situaci ve svém životě s jednoduchou, dětskou vírou. Věř, že Bůh je dobrý, že má dobrý plán pro tvůj život a jedná ve tvé situaci.


Ve jménu Ježíš máš moc a autoritu. Proto kráčej v síle jeho vítězného jména! 

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon