Miluješ ho? Poslouchej ho

Miluješ ho? Poslouchej ho

Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání. (Jan 14,15)

V dnešním verši Ježíš říká, že svou lásku k němu projevujeme poslušností tomu, co říká. Kdykoli přemýšlím o slyšení Boha, vždy si uvědomím, že jej nemůžeme jasně slyšet, pokud ho neposlechneme v tom, co nám již ukázal. Bez poslušnosti máme špatné svědomí. A když máme špatné svědomí, nemůžeme mít víru a důvěru (viz 1. Janova 3,20–24).

Cíle křesťana by měly být zcela odlišné od cílů nevěřících. Ti, kdo neslouží Bohu, chtějí peníze, postavení, moc a materiální věci. Naším prvořadým cílem jako křesťanů by ale mělo být poslouchat a oslavovat Boha. Mnoho let jsem chodila do církve, aniž bych přemýšlela o poslušnosti Bohu. Řídila jsem se náboženskými pokyny a doufala, že tím budu pro Boha přijatelnou, nezavázala jsem se však, že se budu každý den řídit jeho pokyny.

Otevři celý svůj život Bohu a pozvi Ducha svatého jako svého životního Učitele. Ze všech sil se snaž poslouchat jeho pokyny, a když se ti to nepodaří, požádej o odpuštění a začni znovu. Neztrácej čas a energii pocitem viny, protože Ježíš Kristus ti vždy nabízí nový začátek. Modli se za poslušnost, studuj ji a aktivně o ni každý den usiluj. Tím vyjadřuješ svou lásku k Bohu.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Bez ohledu na to, jak moc se snažíme, děláme chyby. Pokud se ale nevzdáme, dosáhneme svých cílů.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon