Modlitba přináší pokoj

Modlitba přináší pokoj

O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. (Filipským 4,6–7)

V těchto verších apoštol Pavel neříká: „Modlete se a dělejte si starosti.“ Místo toho říká: „Modlete se a nebuďte úzkostliví.“ Proč se máme modlit a nedělat si starosti? Protože modlitba je důležitý způsob, jak uvrhnout své starosti na Pána. Modlitba otvírá dveře Božímu působení v našem životě a životech ostatních lidí.

Když se nám ďábel pokouší vnutit něco, čeho bychom se měli obávat, můžeme se obrátit k Bohu a tuto starost mu předat. Pokud se za něco modlíme, pak se tím ale dál trápíme, mícháme pozitivní a negativní přístup. Tyto dva přístupy jdou jeden proti druhému, takže nakonec skončíme tam, kde jsme začali – na nule.

Modlitba je pozitivní síla, strach je síla negativní. Pán mi ukázal, že duchovní síla mnoha lidí je nulová kvůli tomu, že svou pozitivní duchovní sílu omezují tím, že se poddávají negativní síle starostí.

Dokud si děláme starosti, znamená to, že nevěříme Bohu. Pouze důvěrou a vírou v Pána můžeme vstoupit do jeho odpočinku a užívat si jeho pokoj, který přesahuje veškeré chápání.


Nyní se můžeš rozhodnout, že uvrhneš veškeré své starosti na Pána a začneš mu důvěřovat, že se o tebe postará.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon