Mosty místo zdí

Mosty místo zdí

K tomu jste přece byli povoláni, neboť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích. 1. Petrova 2,21

Místo zdí, které jsem kolem sebe kdysi stavěla, jsem se naučila stavět mosty. Díky mocné Boží milosti a odpuštění se všechny těžké a nespravedlivé věci, které se mi v životě přihodily, změnily v cesty, po nichž mohou ostatní jít a najít stejnou svobodu, jakou jsem našla já.

Bůh nikomu nestraní (viz Skutky 10,34). Co udělal pro mě, udělá i pro tebe. Když k němu budeš přicházet, má pro tebe stejnou svobodu jako pro mě. Můžeš se stát mostem, po němž budou moct druzí přicházet, a ne zdí, která tě od nich odlučuje.

Ježíš nám otevřel cestu k Bohu. Stal se dálnicí, po níž můžeme jít. Obětoval se pro nás, a nyní, když jsme jeho oběť přijali, nám dává šanci obětovat se pro druhé, aby i oni získali přístup ke stejnému požehnání, jakého se dostalo nám.

Místo toho, aby ses druhým vyhýbal, navrhuji, abys požádal Boha, aby ti pomohl vidět je tak, jak je vidí on. Miluj je, odpouštěj jim a nasměruj je k Bohu, který chce uzdravit jejich rány a naplnit je svým pokojem a radostí.


Kolem nás žijí lidé, kteří jsou ztracení, a potřebují někoho, kdo půjde před nimi a ukáže jim cestu. Proč by ses takovým člověkem nemohl stát zrovna ty?

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon