Nacházej svou sílu v modlitbě

Nacházej svou sílu v modlitbě

Ocitnuv se ve vnitřním zápase, usilovněji se modlil; jeho pot začal být jako kapky krve, které kanuly na zem. (Lukáš 22,44)

Když se přiblížil čas kříže, Ježíš prožíval velký boj ve své mysli a pocitech. Potřeboval Boží sílu, aby mohl splnit Boží vůli, proto se modlil a potřebnou sílu přijal. V Bibli čteme, že když se modlil, přicházeli andělé a sloužili mu. Stejně tak i my potřebujeme přijmout Boží sílu, abychom mohli naplnit Boží vůli pro svůj život.

Nikdy si nemysli, že to, co po tobě Bůh žádá, je příliš obtížné. Pokud jsi ochoten plnit jeho vůli a požádáš ho, aby ti k tomu dal sílu, on to udělá. Nesnaž se Bohu a ostatním vysvětlit, jak nemožný je tvůj úkol. Místo toho využij svou energii k tomu, abys Boha prosil o odvahu, odhodlání a sílu. Myslím, že je krásné, když se Bůh spojí s člověkem a umožní mu činit nemožné věci.

Pro člověka je mnoho věcí nemožných, u Boha je ale možné všechno. Možná právě teď čelíš krizi nebo potížím. Jestli ano, vzpomeň si na zápas, který sváděl Ježíš v Getsemanské zahradě. Cítil takový tlak, že se jeho pot změnil v krev. Jestliže on díky Boží síle dokázal to, co dokázal, tak i ty můžeš pomocí modlitby získat své vítězství.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Bůh ti nikdy neuloží nic, co by bylo nad tvé síly, pokud budeš počítat s tím, že je po tvém boku.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon