Naplněn Duchem svatým

Naplněn Duchem svatým

Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají. (Lukáš 11,13)

Všichni potřebujeme být neustále naplňováni Duchem svatým. Jako věřící v Ježíše máme Ducha svatého, možná jsme se mu ale zcela nevydali a nedali se mu k dispozici, aby si nás mohl použít. Se mnou tomu tak bylo po mnoho let, dokud jsem nedosáhla krizového bodu, kdy jsem již nebyla ochotna protloukat se den za dnem životem bez skutečného vítězství.

Prosila jsem Boha, aby něco udělal, a byla jsem ochotná udělat cokoli, co bude v jeho plánu! Nevěděla jsem vůbec jak dál, Bůh to ale věděl a naplnil svůj plán. Bůh je vždy věrný, a setká se s námi právě tam, kde jsme, aby nám pomohl dostat se tam, kde máme být.

Potřebovala jsem být naplněna Božím Duchem a jeho milostí a milosrdenstvím, a Bůh to udělal. Stále pravidelně Boha žádám, aby mě znovu a znovu naplňoval svou přítomností a mocí a pomohl mi stát se vším, čím mě chce mít. Pokud chceš naplňovat Boží vůli, potřebuješ moc Ducha svatého. Nikdy nespoléhej sám na sebe, protože bez něho nemůžeš udělat nic (viz Jan 15,5).

Pros denně Boha o plnost Božího Ducha, a zažiješ úžasnou Boží blízkost. Když na tebe sestoupí Duch svatý, dostaneš moc, abys byl jeho svědkem. Pokud budeš důvěřovat Boží moci, že tě uschopní a posílí, zažiješ úžasnou proměnu.


Pros o moc Ducha svatého a přijímej ji do svého života.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon