Naše slova mají v sobě úžasnou moc

Naše slova mají v sobě úžasnou moc

Panovník Hospodin mi dal jazyk učedníků, abych uměl unaveného podpírat slovem; ráno co ráno mi probouzí uši, abych slyšel jako učedníci. (Izajáš 50,4)

Slova v sobě nesou úžasnou moc. Bůh stvořil svět svým slovem (viz Židům 11,3). Duch svatý svými slovy proměňuje životy. Ježíš řekl, že jeho slova jsou duch a život (viz Jan 6,63).

Síla slov může lidi pozvednout nebo je srazit, záleží jen na tom, jak se rozhodneme ji používat. Slova, která vycházejí z našich úst, mohou lidi povzbudit nebo je shodit. Boží touhou je, abychom lidem projevovali jeho lásku prostřednictvím povzbudivých a pozitivních slov, která přinášejí život. Když někomu ve správný čas přineseš to pravé slovo, může to proměnit celý jeho život.

Totéž platí i pro tvůj život. Když do své situace vyznáváš Boží slovo, věci se začínají měnit. Slova jsou skutečně mocná.

Proto je tak důležité dobře znát Písmo. Můžeme ho studovat, učit se ho a pak ho vyznávat v konkrétních životních situacích. Pokud jsi například sklíčený, neříkej „Nikdy se z této situace nedostanu.“ Místo toho řekni: „Proč jsi tak skleslá, má duše, proč jsi ve mně tak rozrušená? Jen čekej na Boha…“ (Žalm 42,6) Budeš překvapen, jak se tvůj život změní, když změníš způsob, jakým mluvíš.


Rozhodni se, že tvá slova budou povzbuzovat a budovat tvůj život i životy lidí kolem tebe.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon