Následuj ve víře

Následuj ve víře

A učiním tě velkým národem, požehnám tě a tvé jméno učiním velkým, a buď požehnáním! (Genesis 12,2)

Když mě na začátku Bůh vedl, abych opustila jistotu své práce a začala vlastní službu, nebylo pro mě snadné poslechnout. Dnešní verš je ale ten, jímž ke mně Bůh mluvil a povzbudil mě, abych následovala plán, který pro mě má. Je snadné tento verš číst a myslet si: Ano! Chci být požehnán. To zní skvěle! Musíme si však uvědomit, že než Bůh toto zaslíbení splnil, vyžadoval od Abrahama oběť poslušnosti.

Abraham musel opustit vše, co mu bylo dobře známé, a vydat se do neznáma. Mnoha lidem by se to jistě nelíbilo, Abraham ale Boha poslechl. V listu Židům 11,8 čteme: „Vírou uposlechl Abraham, když byl volán, aby vyšel na místo, které měl dostat za dědictví; a vyšel, ačkoli nevěděl, kam jde.“

V poslušnosti Bohu musíme být jako Abraham. Nesmíme se nechat znepokojit svou myslí. Když k tobě Bůh mluví a vede tě, ve víře ho následuj, důvěřuj mu a věř, že tvou poslušnost požehná a splní zaslíbení, která ti dal.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Bůh splní zaslíbení, která ti dal.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon