Nasloucháš mu?

Nasloucháš mu?

O něm máme mnoho co říci a je to obtížné slovy vysvětlit, protože jste se stali línými ke slyšení. (Židům 5,11)

Už ses někdy setkal s člověkem, který se na něco zeptal, a pak se ani neobtěžoval vyslechnout si odpověď nebo dokonce na svou otázku sám odpověděl? S lidmi, kteří nenaslouchají, je těžké mluvit. Jsem přesvědčena, že ani Bůh se neobtěžuje mluvit s těmi, kdo mají takový postoj. Pokud mu nenasloucháme, najde někoho jiného, kdo je ochoten jeho hlas slyšet.

V listu Židům 5,11 čteme, že bez touhy naslouchat ztratíme možnost osvojit si životní zásady. Touha naslouchat nás ochrání před otupělostí. Člověk, který je ochoten skutečně naslouchat, nehledá Boha jen tehdy, když má potíže nebo potřebuje jeho pomoc. Zajímá ho Boží názor na každý aspekt života.

Když čekáme, že nám nějaký člověk něco řekne, věnujeme mu pozornost a naše uši jsou ochotny naslouchat jeho hlasu. Totéž platí pro náš vztah s Bohem. Měli bychom žít každý den v očekávání, že uslyšíme jeho hlas, a naslouchat mu.

Ježíš řekl, že lidé mají uši k slyšení, ale neslyší, a oči k vidění, ale nevidí (viz Matouš 13,9–16). Nemluvil o fyzickém sluchu a zraku, ale o schopnosti duchovního slyšení a vidění, kterou získáváme, když se narodíme do Božího království. Tvé duchovní uši ti umožňují slyšet Boží hlas. Jsi vybaven schopností slyšet Boha, musíš tomu ale věřit. Veškerá Boží zaslíbení se ve tvém životě stávají realitou prostřednictvím víry, proto začni věřit, že můžeš Boha slyšet, a naslouchej mu.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Používej svůj duchovní sluch.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon