Neboj se

Neboj se

Protože já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který drží tvoji pravici a říká ti: Neboj se, já ti budu pomáhat. (Izajáš 41,13)

Když se snažíš následovat Ducha svatého, někdy narazíš na opozici. Ta často přichází ve formě strachu. Nemusí to vždy být velký strach jako například z přírodní katastrofy, hrozné nemoci či jiné pohromy. Může to být jen nepříjemný pocit úzkosti a neklidu týkající se běžných a úplně obyčejných věcí. Ďábel se dokonce snaží, aby ses bál smělé modlitby. Chce, abys k Bohu nepřistupoval s vírou, ale se strachem.

Někteří lidé prožívají celé dny pod vlivem neustálých malých obav, které vyjadřují například takto: „Bojím se, že se kvůli té zácpě nedostanu včas do práce,“ nebo „Mám strach, že spálím oběd,“ nebo „Obávám se, že v sobotu bude pršet a pokazí nám to rodinný sportovní den.“ Tyto každodenní drobné strachy vypadají jako maličkosti, pořád to ale jsou strachy, které ti brání v naslouchání Bohu, protože tě nutí soustředit se na to, čeho se bojíš. Nedovol nepříteli, aby na tebe těmito maličkostmi útočil a aby ničil tvůj život nekonečnými drobnými obavami. Raději se modli a důvěřuj Bohu.

Moje motto je: Za všechno se modli a ničeho se neboj. Jestli chceš budovat životní styl naslouchání Bohu a komunikace s ním, budeš se muset vzepřít těmto malým obavám, zvykům a myšlenkovým vzorcům, které jsou překážkou při modlitbě. Duch svatý ti v tom chce pomoct. Požádej ho proto, aby tě osvobodil od negativních návyků a pomohl ti získat pozitivní přistup. Tak budeš prostřednictvím víry neustále ve spojení s Bohem. Pokud dlouhodobě dovolíš Duchu svatému, aby tě tímto způsobem vedl, tvé modlitby a schopnost naslouchat Bohu se stanou stejně snadnými a samozřejmými jako dýchání.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Za všechno se modli a ničeho se neboj.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon