Rozeznání je klíčem k čistému svědomí

Proto i já sám se snažím mít vždy bezúhonné svědomí před Bohem i lidmi. Skutky 24,16

Důležité je mít vždy čisté svědomí, nic nás nemůže úspěšněji okrást o radost, než právě pocit viny.

Ve Skutcích se od Pavla dozvídáme, že usiloval o kázeň a vyhýbal se světským touhám, aby mohl být před Bohem bez úhony. To stejné platí i pro nás. Budeme-li žít v jistotě čistého svědomí, budeme moci prožívat svobodu a radost.

Vypadá to jednoduše, když přemýšlíme o věcech, které jsou jasné a jednoznačné. Ale co takzvané „šedé zóny“? Jak si udržet čisté svědomí v oblastech, kde nevíme, jaké rozhodnutí je správné? A co když náhodou zhřešíme, aniž bychom si to uvědomili? Věřím, že řešením je Boží schopnost rozeznání.

Rozeznání je duchovní porozumění, které je klíčem k životu s čistým svědomím. Chce to určitou praxi, musíme prostě naslouchat svému srdci. Bůh vám ukáže, kdy nedělat něco, kvůli čemu bychom později trpěli pocitem viny.

Povzbuzuji vás, abyste žili způsobem, který vám umožní udržet si čisté svědomí. Nedělejte věci, které nejsou správné, a spoléhejte se na Boží schopnost rozeznání i v situacích, kdy nevíte, která cesta je tou pravou. Bůh vás nikdy nepovede špatně.

Můžete se začít modlit

„Bože, děkuji Ti za dar rozeznání. Pomoz mi naslouchat Tvému tichému hlasu, kterým promlouváš k mému srdci, abych před Tebou mohl stát v bezúhonnosti a s čistým svědomím.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon