Nebojte se být neústupní

Nebojte se být neústupní

…A abych poznal jej a moc jeho vzkříšení… Filipským 3,10

Neústupně usilovat o Boží věci není vždy jednoduché, pokaždé se to ovšem vyplatí. Není možné opravdově usilovat o Boha, dokud nezakusíme opravdovou svobodu.

Bůh nás touží osvobodit. Je nádherné být svobodný od viny, odsouzení a věčného strachu, co si o nás myslí druzí.

Pokud víme, kým jsme v Kristu, jsme svobodní od strachu z životního neúspěchu. Následkem toho získáme odvahu vykročit a usilovat o naplnění Božích zaslíbení.

Jedna z nejdůležitějších věcí je také svoboda být sám sebou. Sama jsem se mnoho let snažila být někým, kým nejsem. Měla jsem pocit, že mám být taková nebo onaká, celou tu dobu jsem si však uvědomovala, že nejsem jako ostatní. Pořád jsem usilovala o to být jako druzí. Až ve svém vztahu s Bohem jsem začala objevovat svou pravou identitu. Najednou jsem byla osvobozena od sebestřednosti, mohla jsem hledět jen na Ježíše a sloužit druhým podle Jeho plánu.

Ve 3. kapitole listu Filipským Pavel odhodlaně a neústupně prohlašuje, že bude usilovat, aby poznal Jej a moc Jeho vzkříšení, a získal to, co nám Ježíš vydobyl svou smrtí na kříži. Věřím, že když se znovu narodíme, povstane v nás duch odhodlání. Říkáme, že máme ducha nadšení a horlivosti. Jde o zápal, který potřebujeme, když procházíme těžkostmi, a přesto můžeme říci: „Nevzdám se svého intimního, vášnivého, hlubokého a osobního vztahu s Bohem. Nepřestanu být tím, kým mne Bůh chce mít.“

Buďte neústupní, zůstaňte pevně stát ve víře a přijměte naplnění svých zaslíbení. Nezapomeňte, patříte Jemu a On do vás vložil ducha, který neustoupí!


Můžete se začít modlit

„Bože, opravdu chci žít nový život a neústupně usilovat o Tebe a naplnění tvých zaslíbení. Důvěřuji Ti, že mi pomůžeš být skutečně svobodný a stát se takovým, jakým jsi mne stvořil.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon